Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
$$$ שבת אחה"צ - פרסים כספיים $$$
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 07/03/20 סניף: אביבים מקדם: 12.92
מנהל תחרות: טרגן אברהם

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קפלן אילנה - צווייג יחזקאל 58.21 7857 13700 18 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
2 רג'ואן מרגלית - עירשי טובה 57.91 18685 347 15 ת"א - אביבים
3 שמעוני יחיאל - רוזין סימון 55.61 3902 13608 12 ירושלים/פ"ת - אם המושבות
4 קרסו יעקב - כץ אוה 55.44 6312 461 9 ת"א - בית הלוחם אפקה/ראשל"צ - מרכז ספורט
5 בסן לינה - ביקוביצקי ורדה 55.36 7676 6234 7 ת"א - אביבים
6 גוטמן בטי - קרוב שמואל 53.87 17236 40216 6 ראשון לציון/ת"א - אביבים
7 כץ פז - כליף אילנה 53.49 23715 11003 5 פולג- ברידג' פוינט/רמת השרון
8 הכרמלי אמליה - מוסקוביץ הקטור 53.15 8688 9130 4 ת"א - אביבים
9 שלם שרה - הירשמן איריס 52.81 11196 11817 3 ת"א - אביבים
10 פז צביה - אליוביץ עליזה 52.72 21720 16173 2 ת"א - אביבים
11 גולומב יורם - סדן יעל 52.68 6553 10855 2 פולג- ברידג' פוינט/ת"א - אביבים
12 לבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר 51.62 9605 12535 1 רחובות
13 בן שמחון אבי - אלקבץ אהרן 51.06 24816 19218 1 פולג- ברידג' פוינט/ת"א - אביבים
14 לוי שרי - לוי אורי 51.02 9322 9876 1 ת"א - אביבים
15 לובינסקי יובל - לביא נירה 50.85 715 14641 1 ת"א - אביבים
16 בן אלי מיכל - שפירא עטי 49.15 24591 23102   ת"א - אביבים
17 דיכנה גליה - נקל דליה 48.81 11952 11951   כפר סבא
18 בירק בנימין - גולדה מרים 46.56 3146 40798   ת"א - אביבים
19 ליבוביץ עליזה - גולומב יעל 46.17 1412 20195   ת"א - אביבים/פ"ת - ויצו
20 מזרחי אסתר - קופמן לאה 44.98 22310 24118   ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - אביבים
21 שפירא אניטה - נאמן אריה 44.94 14693 8734   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
22 ורדי נינה - לויט שושנה 44.18 12046 3548   ת"א - אביבים
23 רונן אורה - גזית כרמלה 36.56 3085 6735   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
24 גולדן אילנה - גולדן שמואל ד"ר 32.87 5728 5729   ת"א - אביבים