Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פסח (בוקר ד) - HANDICAP
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 11/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.33
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה
נא לעקוב אחרי ההודעות באתר

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גורן גד - ירושלמי בת-שבע 60.07 21209 41114 6 קריות
2 בוימל דבורה - גונן שרה 55.35 13904 5363 5 קריות
3 כוכבי אלי - בייצר מוטי 55.25 18027 12001 4 קריות/חיפה כרמל
4 יעקב אהובה - אופן מרדכי 52.71 11903 19399 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 דופלט יוסף - ליאור רפי 51.24 15741 15740 2 חיפה כרמל
6 פרוינד מיכאל - הלמר יהושע 50.56 23730 41644 2 קריות
7 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 45.21 19979 24242   קריות
8 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 41.94 16105 8274   קריות
9 מזרח איתמר - מזרח עפרה 36.2 10813 10814   קריות