Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שישי אחה"צ - מרץ 2020
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 13/03/20 סניף: כיכר המדינה ת"א מקדם: 9.09
מנהל תחרות: בריפמן אפרים

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 משה גטר - משה גטר 61.46 0000 0000 9 לא חבר בהתאגדות
2 מלר יולנטה - ורונסקי ריצרד 58.33 14467 14468 7 ת"א - כיכר המדינה
3 נורדמן תקוה - צחייק שושנה 55.36 8968 12945 6 ת"א - כיכר המדינה
4 בונהרט אילנה - גלזרמן יפית 53.52 1213 15244 4 ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
5 שאבי יעל - אונגר שולה 53.42 255 11750 4 ת"א - כיכר המדינה
6 מילנר חיה - כהן שמואל 52.53 9800 4938 3 פ"ת - אם המושבות/רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 אלוני יוסף - בולוז רודק 51.64 8448 40956 2 ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 ניצן רינה - גלט אהרון 45.44 20459 40141   ת"א - כיכר המדינה
9 ברעם רן - קולבר אריה-ליאון 43.60 18440 15473   ת"א - כיכר המדינה
10 משה גטר - בירגר מרטין 42.58 0000 24012   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
11 פרייזר שולמית - פלץ ברברה 33.33 23590 4463   ת"א - כיכר המדינה