Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
סגל קרייתי בית ב' - מחזור 4 - HANDICAP
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 11/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 16.59
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה
נא לעקוב אחרי ההודעות באתר

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לייבו אדי - בן יהודה יהודית 57.2 850 2218 11 קריות/כרמיאל
2 בוך משה - טל ישראל 42.2 1864 1780 9 כפר תבור
3 ארד יאיר - גוטמן סרג'יו 32 14431 9644 7 קריות
4 גולדשטיין יעקב - מלמד אהרון 21.2 16756 14116 6 קריות
5 בר רבקה - מאר ריבי 11 4002 11346 5 קריות
6 הרשקוביץ בלו - שר יהושע -4 5340 787   קריות
7 מאר רוני - ארזיל אתי -12.8 11345 6825   קריות
8 גל טיבור - פואה דורית -17.4 13841 11064   קריות
9 לייבוביץ אנטון - סולומוביץ אורי -22.3 10306 4177   קריות
10 בייצר מוטי - תמיר טובה -56.3 12001 667   חיפה כרמל/קריות
11 כהן בתיה - פייטלוביץ רחל -62.8 8275 3496   קריות