Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#9197 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 02/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קונפינו יוסי - ארנון גדי 68.52 6516 4592 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 עזורי איוון - כהן שמואל 67.59 2425 4938 5 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 רום מיכל - קרביץ אירית 66.05 3406 4419 4 כפר סבא/רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 55.56 40125 24584 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 יערי דליה - בקר ג'ני 55.25 20270 41452 2 השרון/ת"א - אביבים
6 יגודה גילה - אביב עופר 54.01 25011 42032 2 ר"ג - מרום נווה
7 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 53.70 16129 12098 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
8 שהרבני דולי - וולפגור אתי 51.23 20 20331 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 פדלון אורה - קויפמן בלהה 50.31 24901 25010 1 ר"ג - מרום נווה
10 פז אפי - פארי אהרון 50.31 7966 14383 1 ר"ג - מרום נווה
11 גולני נעמי - אלקלעי משה 49.07 24414 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 ninazah1 - MPRIVER 49.07 ninazah1 MPRIVER   לא חבר בהתאגדות
13 שפיגל זהבה - קונר מאיר 48.77 15761 20337   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 הרדון עפרה - מזרה יונה 48.46 14930 17679   י"ם - בית בלגיה/י"ם - מרכז הברידג'
15 שלף מרים - כהן לביא מרים 47.84 19660 19627   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 לובצקי חנה - תדמור אורי 41.67 22664 40088   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 HANA0001 - levana111 40.12 HANA0001 levana111   לא חבר בהתאגדות
18 יוסף אלי - יוסף יעל 36.42 42853 42510   הרצליה - פיתוח
19 שחק אורה - ספיר לאה 34.26 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 estyz - אשד שולי 31.79 estyz 40913   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות