Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#9164 Pairs BAROMETER! Avivim Carmel N-Z
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 04/06/20 סניף: אביבים
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לנדה בנימין - מוזיקנט לאון 31.77 23597 16592 8 ת"א - אביבים/ראש העין - גל
2 ללוש יעל - מיוחס מושיקו 25.04 13303 14777 7 חולון - הקנטרי/נס ציונה
3 (רובוט) - שיף סמדר 23.32 ROBOT 41358 5 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
4 (רובוט) - גריזים יורם 15.57 ROBOT 11120 4 לא חבר בהתאגדות /תת סניף מועדון יבנה
5 טובביס אלכס - קסלין ג'רום 8.05 15895 2883 3 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
6 נוסצקי מיכל - סעדה נטלי 7.57 4357 18838 3 ת"א - אביבים
7 acer55 - ליימן רפי 3.86 acer55 15641 -- לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
8 קוליש חנן - doubledune 1.61 17574 doubledune -- סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
9 גרינברג שוש - קופמן שרה 1.30 9687 15635 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/רחובות
10 כהן אילן - זק יניב -0.46 17258 4281   רמת השרון/חיפה כרמל
11 בנדיקט מימי - עמיר מירה -5.21 14556 2508   חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
12 שכטר קרין - שכטר דב -6.16 9073 9074   ת"א - כיכר המדינה
13 ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי -6.82 2502 9069   חיפה כרמל
14 עמיר אריה - שני גילה -7.00 503 14956   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
15 RIVERINN - וסרמן סורין -9.79 RIVERINN 10889   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
16 (רובוט) - אבישר שוש -12.77 ROBOT 18501   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
17 שוחר יצחק - וקסלר רבקה -14.86 244 410   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
18 חיות אבי - בן שמחון אבי -55.02 5366 24816   ת"א - אביבים/פולג- ברידג' פוינט