Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#1538 Pairs shiri & kerenor club
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 14/06/20 סניף: האקדמיה ת"א
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - מירום אהרון 63.83 ROBOT 4673 8 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
2 פאור אליהו - פאור צביה 60.44 3050 4040 6 סביון - קרית אונו
3 קוליש חנן - ולטר עופר 60.20 17574 17576 5 סביון - קרית אונו
4 גורטלר לאה - גורטלר יוסף 58.10 16557 24499 4 סביון - קרית אונו
5 בובל סרגיי - מנשה יעקב 57.46 24150 16040 3 סביון - קרית אונו
6 יקיר דני - מימון שרית 56.34 19116 17412 3 סביון - קרית אונו
7 שמש רותי - שמש סמי 55.91 18560 18561 2 סביון - קרית אונו
8 בר-שוע רן - פרידלנדר דודי 55.34 7811 12719 2 השרון/רחובות
9 סדן צבי - גרינשטיין רעיה 55.29 5823 730 1 נהריה
10 קרביץ אירית - ברוידא שרה 54.97 4419 16556 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו
11 נתן מיכה - שרון זמירה 53.47 12111 19117 1 פ"ת - ויצו/סביון - קרית אונו
12 (רובוט) - פסרמן רחל 52.53 ROBOT 8580 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
13 מור עדי - שרון דליה 50.13 42893 13898 1 סביון - קרית אונו
14 רובין דורית - פדון עמליה 49.84 22386 8425   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
15 זהר שרה - קלפקה חזי 48.54 10958 20017   סביון - קרית אונו
16 (רובוט) - רווה עירית 48.33 ROBOT 42886   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
17 דורון אמיר - דורון אלי 48.22 42547 42546   סביון - קרית אונו
18 (רובוט) - דויד סילביה 46.89 ROBOT 18006   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
19 (רובוט) - סגל שרה 46.81 ROBOT 17420   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
20 דיין רחל - פישר אהובה 46.01 40734 24341   סביון - קרית אונו
21 בוגנים אתי - רום מרים 45.97 17901 23497   פ"ת - אם המושבות/סביון - קרית אונו
22 לנג שורה - ברגר אבי 45.14 16877 1142   סביון - קרית אונו
23 (רובוט) - Elyaliza 43.64 ROBOT Elyaliza   לא חבר בהתאגדות
24 פרוסט דליה - גכטמן ג'קלין 43.43 22666 21468   סביון - קרית אונו
25 בר מיכאלה - אפל יוסי 42.95 41394 42895   סביון - קרית אונו/ראשון לציון
26 jeleniagur - פרוינד מרים 40.89 jeleniagur 41579   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
27 אבישר שוש - בק נחמה 37.09 18501 18010   סביון - קרית אונו
28 טובים רחל - אילת מלכה 33.35 7725 13247   סביון - קרית אונו