Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#4792 Pairs shiri & kerenor tournament
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 21/06/20 סניף: האקדמיה ת"א
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 bridgedady - פאור אליהו 67.95 bridgedady 3050 -- לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
2 זהר שרה - קלפקה חזי 59.81 10958 20017 6 סביון - קרית אונו
3 בובל סרגיי - מנשה יעקב 58.90 24150 16040 5 סביון - קרית אונו
4 גרינשטיין רעיה - שחר אשר 56.91 730 1299 4 נהריה
5 פדון עמליה - רובין דורית 56.56 8425 22386 3 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
6 (רובוט) - דויד סילביה 56.11 ROBOT 18006 3 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
7 (רובוט) - סירוטה אביגדור 55.67 ROBOT 17783 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
8 giyora12 - ברעם אשר 54.87 giyora12 14933 -- לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
9 (רובוט) - פסרמן רחל 53.93 ROBOT 8580 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
10 קוליש חנן - ולטר עופר 53.78 17574 17576 1 סביון - קרית אונו
11 דורון אלי - דורון אמיר 53.35 42546 42547 1 סביון - קרית אונו
12 (רובוט) - מירום אהרון 52.96 ROBOT 4673 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
13 (רובוט) - Elyaliza 52.58 ROBOT Elyaliza -- לא חבר בהתאגדות
14 (רובוט) - אפל יוסי 51.89 ROBOT 42895 1 לא חבר בהתאגדות /ראשון לציון
15 (רובוט) - רווה עירית 49.59 ROBOT 42886   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
16 ג'קמן לילית - צווייג יחזקאל 48.42 11161 13700   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
17 דיין רחל - פישר אהובה 47.54 40734 24341   סביון - קרית אונו
18 סגל מירון - בר מיכאלה 46.53 4319 41394   סביון - קרית אונו
19 jeleniagur - פרוינד מרים 45.77 jeleniagur 41579   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
20 יקיר דני - מימון שרית 45.49 19116 17412   סביון - קרית אונו
21 (רובוט) - ליברמן ארנון 45.03 ROBOT 40047   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
22 טובים רחל - אילת מלכה 44.73 7725 13247   סביון - קרית אונו
23 אבישר שוש - בק נחמה 44.16 18501 18010   סביון - קרית אונו
24 (רובוט) - כוגן רעיה 41.63 ROBOT 9385   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
25 מור עדי - שרון דליה 41.56 42893 13898   סביון - קרית אונו
26 גורטלר לאה - גורטלר יוסף 40.27 16557 24499   סביון - קרית אונו
27 נתן מיכה - שרון זמירה 40.08 12111 19117   פ"ת - ויצו/סביון - קרית אונו
28 לנג שורה - ברגר אבי 34.49 16877 1142   סביון - קרית אונו