Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#5828 Pairs shiri & kerenor TOURNAMENTS
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 25/06/20 סניף: האקדמיה ת"א
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טובים רחל - קופילוב אלי 66.42 7725 10734 8 סביון - קרית אונו
2 קוליש חנן - ולטר עופר 62.61 17574 17576 6 סביון - קרית אונו
3 דימנט נעם - שורץ שחר 58.01 2297 15637 5 רחובות
4 (רובוט) - רווה עירית 56.98 ROBOT 42886 4 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
5 שמש רותי - שמש סמי 56.41 18560 18561 3 סביון - קרית אונו
6 בק נחמה - אורון דליה 55.45 18010 18005 3 סביון - קרית אונו
7 אילת מלכה - אילת מיכאל 54.88 13247 13246 2 סביון - קרית אונו
8 (רובוט) - פסרמן רחל 54.59 ROBOT 8580 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
9 מנשה יעקב - בובל סרגיי 52.85 16040 24150 1 סביון - קרית אונו
10 רמבק גלעד - וייס אורי 52.33 3228 12091 1 סביון - קרית אונו/חולון - הקנטרי
11 סימון מירי - בנציוני יואל 51.28 24148 9222 1 ת"א - האקדמיה לברידג'
12 גורטלר לאה - גורטלר יוסף 51.07 16557 24499 1 סביון - קרית אונו
13 רובין דורית - מירום אהרון 50.96 22386 4673 1 סביון - קרית אונו
14 michalsh - פאור צביה 50.43 michalsh 4040 -- לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
15 ברעם אשר - שרון זמירה 50.27 14933 19117 1 סביון - קרית אונו
16 גכטמן ג'קלין - ינובסקי טובה 49.15 21468 19630   סביון - קרית אונו
17 לנג שורה - ברגר אבי 48.68 16877 1142   סביון - קרית אונו
18 אלזם מרי - patcoh 48.65 41938 patcoh   לא חבר בהתאגדות
19 annyshka - 99900079 48.29 annyshka 99900079   לא חבר בהתאגדות
20 לדרמן חני - לדרמן חני 47.63 24438 24438   סביון - קרית אונו
21 מור עדי - שרון דליה 46.40 42893 13898   סביון - קרית אונו
22 ססלר דפנה - Avital_k 44.16 42750 Avital_k   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
23 (רובוט) - גורצקי מריאן 43.80 ROBOT 22079   לא חבר בהתאגדות
24 נתן מיכה - אינשטיין אבי 43.59 12111 41427   פ"ת - ויצו/סביון - קרית אונו
25 פישר אהובה - דיין רחל 43.32 24341 40734   סביון - קרית אונו
26 בר מיכאלה - אפל יוסי 43.02 41394 42895   סביון - קרית אונו/ראשון לציון
27 דורון אלי - דורון אמיר 41.84 42546 42547   סביון - קרית אונו
28 פרוינד מרים - jeleniagur 26.92 41579 jeleniagur   ת"א - האקדמיה לברידג'/ לא חבר בהתאגדות