Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#4640 Pairs Bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 06/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קרביץ אירית - רום מיכל 72.22 4419 3406 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
2 שפיגל זהבה - קונר מאיר 63.89 15761 20337 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 מנדלאי אמי - רבינוביץ דורון 62.78 17340 17285 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 תדמור אורי - לובצקי חנה 59.72 40088 22664 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 אביב עופר - יגודה גילה 58.06 42032 25011 3 ר"ג - מרום נווה
6 הרדון עפרה - מזרה יונה 56.67 14930 17679 2 י"ם - בית בלגיה/י"ם - מרכז הברידג'
7 estyz - אשד שולי 55.56 estyz 40913 -- לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
8 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 55.00 16129 12098 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
9 לנדסמן אטי - אופן משה 53.89 12154 6455 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 רבין עידן - דיין חי 53.06 24419 23122 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 וולפגור אתי - אלקלעי משה 50.00 20331 21482 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 friedaad - גולני נעמי 48.61 friedaad 24414   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 Levana111 - rivka1220 46.39 Levana111 rivka1220   לא חבר בהתאגדות
14 עזורי איוון - כהן שמואל 45.56 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 44.72 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 יוסף אלי - יוסף יעל 42.78 42853 42510   הרצליה - פיתוח
17 שלף מרים - כהן לביא מרים 42.22 19660 19627   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 פדלון אורה - קויפמן בלהה 41.94 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
19 לב פאול - לביא משה 40.56 8788 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 oliviabeni - DALIIME111 37.50 oliviabeni DALIIME111   לא חבר בהתאגדות
21 Hana0001 - lidia hali 36.11 Hana0001 lidia hali   לא חבר בהתאגדות
22 שחק אורה - ספיר לאה 32.78 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן