Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#7401 Pairs bridge4fun - ramat gan
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 28/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קרביץ אירית - רום מיכל 62.17 4419 3406 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
2 לב פאול - מנדלאי אמי 59.66 8788 17340 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 לובצקי חנה - תדמור אורי 59.26 22664 40088 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 גרינברג שוש - לנדסמן אטי 55.95 9687 12154 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 שפיגל זהבה - felixito 54.76 15761 felixito -- רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
6 יערי דליה - רגב יורם 51.19 20270 15877 2 השרון/כפר סבא
7 שחק אורה - ספיר לאה 50.79 40899 40876 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 50.13 40125 24584 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 דיין חי - וולפגור אתי 48.68 23122 20331   רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 פדלון אורה - קויפמן בלהה 48.02 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
11 עזורי איוון - כהן שמואל 47.35 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 ninazah1 - ארנון גדי 46.83 ninazah1 4592   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 פארי אהרון - פז אפי 44.71 14383 7966   ר"ג - מרום נווה
14 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 42.33 16129 12098   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
15 גולני נעמי - אלקלעי משה 40.21 24414 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 nizani r - levanaz112 37.96 nizani r levanaz112   לא חבר בהתאגדות