Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#300 Pairs POLEG & RAMAT HASHARON BAROMETER EVENING IMP
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 09/06/20 סניף: ברידג' פוינט פולג
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אליהו סיגל - בראונשטיין יעל 34.80 17903 14651 4 ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
2 דוד אליהו - בנימין סלביה 33.40 11385 10037 3 רמת השרון
3 אריאלי דנה - אריאלי אמנון 29.00 19192 663 3 כפר סבא
4 ידלין ישראל - ארנון לואי 13.20 468 3425 2 פולג- ברידג' פוינט
5 פז שרה - פן אסתר 5.80 8631 5520 2 רמת השרון
6 קורן תקוה - זבולון מיקי 5.80 4908 18384 1 רעננה - ההגנה/פולג- ברידג' פוינט
7 yoseff - לבנה דורון -0.40 yoseff 9605   לא חבר בהתאגדות /רחובות
8 idanbloch - בלוך גלעד -2.00 idanbloch 15199   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
9 אבן חן טובה - פרחי ורדה -19.40 8682 17026   רמת השרון
10 מורן אורית - זינגר מריקה -23.60 3724 5765   פולג- ברידג' פוינט/ת"א - אביבים
11 קוגן בן-ציון - אורן ריטה -35.20 9070 14686   פולג- ברידג' פוינט
12 כליף אילנה - לבל טליה -41.40 11003 10397   רמת השרון/נהריה - לב הצפון