Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
 Pairs Bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 09/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פז אפי - פארי אהרון 66.67 7966 14383 6 ר"ג - מרום נווה
2 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 65.28 4418 9413 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 לובצקי חנה - תדמור אורי 60.81 22664 40088 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 עזורי איוון - כהן שמואל 58.48 2425 4938 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 דיין חי - ארנון גדי 56.99 23122 4592 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 אביב עופר - יגודה גילה 56.94 42032 25011 2 ר"ג - מרום נווה
7 שפיגל זהבה - קונר מאיר 55.7 15761 20337 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 50.1 16129 12098 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
9 קרביץ אירית - רום מיכל 48.16 4419 3406   רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
10 יערי דליה - בקר ג'ני 46.73 20270 41452   השרון/ת"א - אביבים
11 Levana111 - rivka1220 46.63 Levana111 rivka1220   לא חבר בהתאגדות
12 גולני נעמי - אלקלעי משה 46.38 24414 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 כהן לביא מרים - שלף מרים 43.2 19627 19660   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 קויפמן בלהה - פדלון אורה 42.56 25010 24901   ר"ג - מרום נווה
15 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 42.46 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 estyz - אשד שולי 41.67 estyz 40913   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
17 מזרה יונה - הרדון עפרה 41.17 17679 14930   י"ם - מרכז הברידג' /י"ם - בית בלגיה
18 שחק אורה - ספיר לאה 30.06 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן