Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#3845 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 10/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מנדלאי אמי - רבינוביץ דורון 65.93 17340 17285 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 שפיגל זהבה - קונר מאיר 58.80 15761 20337 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 57.04 4418 9413 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 לב פאול - גולני נעמי 56.20 8788 24414 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 רום מיכל - קרביץ אירית 53.89 3406 4419 2 כפר סבא/רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 שהרבני דולי - ארנון גדי 53.52 20 4592 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 53.52 12098 16129 1 ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 נחום ארז - כהן שמואל 51.20 22567 4938 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 אשד שולי - estyz 46.39 40913 estyz   פ"ת - אם המושבות/ לא חבר בהתאגדות
10 תדמור אורי - לובצקי חנה 45.65 40088 22664   רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 פארי אהרון - פז אפי 45.56 14383 7966   ר"ג - מרום נווה
12 Levana111 - rivka1220 41.48 Levana111 rivka1220   לא חבר בהתאגדות
13 ninazah1 - MPRIVER 39.07 ninazah1 MPRIVER   לא חבר בהתאגדות
14 Hana0001 - lidia hali 32.87 Hana0001 lidia hali   לא חבר בהתאגדות