Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
Pairs Bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 13/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה 70.12 9413 4418 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 קונר מאיר - שפיגל זהבה 59.14 20337 15761 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 עזורי איוון - כהן שמואל 63.33 2425 4938 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 קונפינו יוסי - ארנון גדי 60 6516 4592 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 gloriap6 - Pirin 58.36 gloriap6 Pirin -- לא חבר בהתאגדות
6 mathiv7 - מנדלאי אמי 56.39 mathiv7 17340 -- לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 קרביץ אירית - רום מיכל 55.65 4419 3406 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
8 הרדון עפרה - (רובוט) 55.15 14930 ROBOT 1 י"ם - בית בלגיה/ לא חבר בהתאגדות
9 estyz - אשד שולי 52.04 estyz 40913 -- לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
10 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 51.64 12098 16129 1 ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 פארי אהרון - פז אפי 47.5 14383 7966   ר"ג - מרום נווה
12 גולני נעמי - אלקלעי משה 47.13 24414 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 יערי דליה - רגב יורם 46.94 20270 15877   השרון/כפר סבא
14 גרינברג שוש - לנדסמן אטי 46.85 9687 12154   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 nizani r - levanaz112 46.67 nizani r levanaz112   לא חבר בהתאגדות
16 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 45.28 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 שלף מרים - כהן לביא מרים 44.17 19660 19627   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 דיין חי - וולפגור אתי 43.43 23122 20331   רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 תדמור אורי - לובצקי חנה 41.98 40088 22664   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 יגודה גילה - אביב עופר 40.19 25011 42032   ר"ג - מרום נווה
21 שחק אורה - ספיר לאה 37.07 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
22 קויפמן בלהה - פדלון אורה 32.1 25010 24901   ר"ג - מרום נווה