Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
Pairs Bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 15/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מנדלאי אמי - רבינוביץ דורון 67.01 17340 17285 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 שהרבני דולי - לביא משה 63.93 20 24415 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 קונפינו יוסי - ארנון גדי 63.39 6516 4592 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה 61.42 9413 4418 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 אלקלעי משה - וולפגור אתי 56.44 21482 20331 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 עזורי איוון - כהן שמואל 56.13 2425 4938 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 יערי דליה - בקר ג'ני 53.24 20270 41452 2 השרון/ת"א - אביבים
8 הרדון עפרה - מזרה יונה 53.05 14930 17679 1 י"ם - בית בלגיה/י"ם - מרכז הברידג'
9 שפיגל זהבה - קונר מאיר 52.74 15761 20337 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 פריד עדינה - פדלון אורה 52.41 21761 24901 1 ר"ג - מרום נווה
11 אביב עופר - (רובוט) 49.58 42032 ROBOT   ר"ג - מרום נווה/ לא חבר בהתאגדות
12 ninazah1 - MPRIVER 49.54 ninazah1 MPRIVER   לא חבר בהתאגדות
13 פארי אהרון - פז אפי 49.19 14383 7966   ר"ג - מרום נווה
14 צימבלר אסתי - אשד שולי 47.42 41643 40913   רמת גן - ברידג' 4 פאן/פ"ת - אם המושבות
15 rivka1220 - traveldeal 47.22 rivka1220 traveldeal   לא חבר בהתאגדות
16 לובצקי חנה - דיין חי 45.29 22664 23122   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 לב פאול - גולני נעמי 42.28 8788 24414   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 יוסף אלי - יוסף יעל 30.59 42853 42510   הרצליה - פיתוח
19 שחק אורה - ספיר לאה 30.02 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 hana0001 - levanaz112 29.67 hana0001 levanaz112   לא חבר בהתאגדות