Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#358 Pairs Bridge4fun - Ramat Gan
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 18/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארנון גדי - תדמור אורי 65.62 4592 40088 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 טל יוסף - בקלצוק ארז 59.72 6585 7115 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 59.03 40125 24584 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 קרביץ אירית - רום מיכל 59.03 4419 3406 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
6 מזרה יונה - הרדון עפרה 57.29 17679 14930 2 י"ם - מרכז הברידג' /י"ם - בית בלגיה
7 עזורי איוון - כהן שמואל 53.47 2425 4938 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 וולפגור אתי - אלקלעי משה 50.00 20331 21482 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 צימבלר אסתי - אשד שולי 49.65 41643 40913   רמת גן - ברידג' 4 פאן/פ"ת - אם המושבות
10 לובצקי חנה - לביא משה 48.96 22664 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 hana0001 - levanaz112 48.61 hana0001 levanaz112   לא חבר בהתאגדות
12 שפיגל זהבה - קונר מאיר 45.14 15761 20337   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 43.40 12098 16129   ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 גולני נעמי - rivka1220 42.36 24414 rivka1220   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
15 קויפמן בלהה - פדלון אורה 41.67 25010 24901   ר"ג - מרום נווה
16 שלף מרים - כהן לביא מרים 39.24 19660 19627   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 שחק אורה - ספיר לאה 38.54 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן