Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#4331 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 17/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לב פאול - גולני נעמי 65.74 8788 24414 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 ארנון גדי - קונפינו יוסי 65.28 4592 6516 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 mdsonet75 - n33uq 62.04 mdsonet75 n33uq -- לא חבר בהתאגדות
4 הרדון עפרה - מזרה יונה 57.41 14930 17679 2 י"ם - בית בלגיה/י"ם - מרכז הברידג'
5 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 57.41 4418 9413 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 55.09 12098 16129 2 ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 קרביץ אירית - רום מיכל 51.39 4419 3406 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
8 פארי אהרון - פז אפי 49.07 14383 7966   ר"ג - מרום נווה
9 לובצקי חנה - תדמור אורי 43.06 22664 40088   רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 hana0001 - levanaz112 41.67 hana0001 levanaz112   לא חבר בהתאגדות
11 צימבלר אסתי - אשד שולי 41.20 41643 40913   רמת גן - ברידג' 4 פאן/פ"ת - אם המושבות
12 שפיגל זהבה - קונר מאיר 39.35 15761 20337   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 נחום ארז - כהן שמואל 38.43 22567 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 ninazah1 - MPRIVER 32.87 ninazah1 MPRIVER   לא חבר בהתאגדות