Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#8551 Pairs bridge4fun - ramat gan
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 20/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 jimhatch - lianghg 63.10 jimhatch lianghg -- לא חבר בהתאגדות
2 גולני נעמי - rivka1220 61.51 24414 rivka1220 -- רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
3 (רובוט) - רום מיכל 58.33 ROBOT 3406 3 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
4 אביב עופר - יגודה גילה 57.94 42032 25011 3 ר"ג - מרום נווה
5 עזורי איוון - כהן שמואל 55.95 2425 4938 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 כהן לביא מרים - שלף מרים 54.76 19627 19660 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 לובצקי חנה - תדמור אורי 54.76 22664 40088 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 שפיגל זהבה - קונר מאיר 52.38 15761 20337 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 וולפגור אתי - אלקלעי משה 50.00 20331 21482 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 שהרבני דולי - ארנון גדי 49.60 20 4592   רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 לנדסמן אטי - אופן משה 48.02 12154 6455   רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 44.84 16129 12098   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
13 יוסף אלי - יוסף יעל 42.46 42853 42510   הרצליה - פיתוח
14 לב פאול - לביא משה 40.48 8788 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 שחק אורה - ספיר לאה 34.92 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 קויפמן בלהה - פדלון אורה 30.95 25010 24901   ר"ג - מרום נווה