Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#5068 Pairs bridge4fun - ramat gan
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 22/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שהרבני דולי - לביא משה 67.71 20 24415 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 עזורי איוון - כהן שמואל 61.11 2425 4938 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 קונר מאיר - שפיגל זהבה 60.07 20337 15761 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 לובצקי חנה - דיין חי 59.38 22664 23122 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 קרביץ אירית - קרביץ אריה 59.03 4419 4418 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 כהן יהודה - מנדלאי אמי 55.90 6866 17340 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 nizani r - levanaz112 54.86 nizani r levanaz112 -- לא חבר בהתאגדות
8 הרדון עפרה - מזרה יונה 53.12 14930 17679 1 י"ם - בית בלגיה/י"ם - מרכז הברידג'
9 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 52.43 12098 16129 1 ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 clair_g - ארנון גדי 52.43 clair_g 4592 -- לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 לב פאול - גולני נעמי 48.26 8788 24414   רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 אלקלעי משה - וולפגור אתי 46.88 21482 20331   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 Hana0001 - lidia hali 46.18 Hana0001 lidia hali   לא חבר בהתאגדות
14 קויפמן בלהה - פדלון אורה 46.18 25010 24901   ר"ג - מרום נווה
15 ninazah1 - MPRIVER 35.76 ninazah1 MPRIVER   לא חבר בהתאגדות
16 פארי אהרון - פז אפי 34.72 14383 7966   ר"ג - מרום נווה
17 צימבלר אסתי - אשד שולי 33.68 41643 40913   רמת גן - ברידג' 4 פאן/פ"ת - אם המושבות
18 שחק אורה - ספיר לאה 32.29 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן