Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#4147 Pairs bridge4fun - ramat gan
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 25/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 צימבלר אסתי - ארנון גדי 70.68 41643 4592 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 טל יוסף - בקלצוק ארז 69.44 6585 7115 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 63.27 4418 9413 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 קרביץ אירית - רום מיכל 61.11 4419 3406 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
5 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 57.10 40125 24584 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 פארי אהרון - פז אפי 56.17 14383 7966 2 ר"ג - מרום נווה
7 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 55.86 16129 12098 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
8 עזורי איוון - כהן שמואל 55.56 2425 4938 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 רבינוביץ דורון - מנדלאי אמי 55.25 17285 17340 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 ליבוביץ חיים - לנדסמן אטי 54.32 14691 12154 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 (רובוט) - דיין חי 47.84 ROBOT 23122   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 שפיגל זהבה - קונר מאיר 46.60 15761 20337   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 וולפגור אתי - אלקלעי משה 46.60 20331 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 גולני נעמי - rivka1220 45.37 24414 rivka1220   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
15 מזרה יונה - הרדון עפרה 41.98 17679 14930   י"ם - מרכז הברידג' /י"ם - בית בלגיה
16 nizani r - levanaz112 39.81 nizani r levanaz112   לא חבר בהתאגדות
17 פדלון אורה - קויפמן בלהה 38.58 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
18 יוסף אלי - יוסף יעל 32.72 42853 42510   הרצליה - פיתוח
19 Hana0001 - lidia hali 30.86 Hana0001 lidia hali   לא חבר בהתאגדות
20 שחק אורה - ספיר לאה 30.86 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן