Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#8847 Pairs Jerusalem Bridge - June 27th - 17.00
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 27/06/20 סניף: ירושלים
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - גלעדי ירון 67.50 ROBOT 20553 14 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
2 פרידלנדר אהוד - יונקר מיכל 66.46 4648 13512 11 נהריה - לב הצפון/נהריה
3 (רובוט) - גיא יואל 65.42 ROBOT 17603 9 לא חבר בהתאגדות /י"ם - מרכז הברידג'
4 סרוסי דוד - סרוסי אמי 65.21 5699 4858 7 אשקלון
5 ברזילי ליאורה - עמרם ציפי 63.04 17093 18193 6 י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
6 royoyo - פישר צילה 61.79 royoyo 40544 -- לא חבר בהתאגדות /חדרה - קדימה
7 (רובוט) - כהן אבנר 60.58 ROBOT 9199 4 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
8 בר-שוע רן - פרידלנדר דודי 60.29 7811 12719 4 השרון/רחובות
9 כליף אילנה - לבנה דורון 58.66 11003 9605 4 רמת השרון/רחובות
10 אופיר מאירה - ניימן עירית 58.58 14620 7738 3 ירושלים
11 וינוגרד עודד - קליינר טניה 58.30 40551 40687 3 ירושלים
12 וישניצקי מירי - דגן חוה 58.28 11922 1057 3 רעננה - הקנטרי/כפר סבא
13 ברק ברכה - בן-דוד זהר 58.12 719 1255 2 חיפה - הרץ
14 גל ויגלר אורית - טל-שחר עופר 57.77 15388 21323 2 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
15 איזנברגר שמואל - חכמה דוד 56.58 2514 20900 2 חיפה - הרץ/כפר תבור
16 לבנהר הגר - לבנהר אביגדור 56.43 40149 40150 2 עמק יזרעאל
17 בקר ג'ני - רגב יורם 56.17 41452 15877 2 ת"א - אביבים/כפר סבא
18 לוי עמליה - פרץ שמואל 54.88 13470 16618 2 כפר סבא
19 רפאלי דוד - כהן שבתאי 54.82 4087 14630 1 י"ם - מרכז הברידג'
20 (רובוט) - שרעבי יורם 54.63 ROBOT 18198 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
21 (רובוט) - אלנבוגן בני 54.31 ROBOT 26 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
22 שידלוב שלמה - שידלוב מרים 54.28 18283 18320 1 ירושלים
23 כספי חגית - זיו ישראל 53.51 4530 4584 1 ירושלים
24 ססרקו לאה - יעקב מלכה 53.27 16554 14220 1 י"ם - מרכז הברידג'
25 (רובוט) - שמש ורדה 52.97 ROBOT 15371 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
26 songqimin - בוחניק אשר 51.91 songqimin 12605 -- לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
27 צימרמן צבי - ויינברג ליאורה 50.64 42171 19886 1 י"ם - בית בלגיה/ירושלים
28 ברוידה ישראל - ויינר אסתר 50.37 10395 13868 1 כפר סבא
29 ערמי רות - שוורץ כוכבה 50.22 4512 399 1 ת"א - כיכר המדינה
30 תמיר ייעקב - אייזן בריאן 50.18 42326 42327 1 מבואות חרמון
31 גולדרינג אהובה - לוי יצחק 50.02 16231 17092 1 ת"א - אביבים/ירושלים
32 ירדני יעל - ענבר דן 49.98 15266 15231   ירושלים
33 דוזה רות - דוזה אליעזר 49.56 2032 2031   ירושלים
34 אייזן קרולינה - הורן אתי 49.32 15857 16362   ירושלים
35 ברקן הלנה - ברקן יואל 49.06 20063 16613   רעננה - ההגנה
36 גל-אור אלכס - קידר-ויסמן עפרה 48.82 17575 18272   מודיעין/ירושלים
37 כהן חיים - כהן עליזה 48.73 4158 23550   אשדוד
38 דויטש פיק לאה - (רובוט) 48.66 41558 ROBOT   מבואות חרמון/ לא חבר בהתאגדות
39 שזיפי אילן - שזיפי חנה 47.66 984 983   ת"א - כיכר המדינה
40 (רובוט) - גורן עודד 47.16 ROBOT 16436   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
41 רגב ציון - רגב שרי 46.32 19132 42169   י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
42 בנימין שוקי - גטניו אבישי 46.11 19265 23853   עמק יזרעאל
43 מיכאלי דורית - מיכאלי נפתלי 44.32 10766 10767   ירושלים
44 בורקובסקי מיכאל - פוקס איזבלה 43.79 4544 13063   ירושלים
45 סבריגו ניסים - וייס גבי 43.59 1806 16933   עמק המעינות/כפר תבור
46 ינאי פטר - בך ורדה 42.88 3409 4529   ירושלים
47 (רובוט) - שטרית אבי 42.79 ROBOT 7748   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
48 בן חור אירית - אברמסקי מוטי 42.70 19153 40556   ירושלים
49 (רובוט) - יודסין שלומית 42.62 ROBOT 15863   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
50 (רובוט) - מוסטובוי דמיטרי 42.56 ROBOT 41218   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
51 טננהאוז אסתר - אביטל חיים 42.13 15264 41934   ירושלים
52 יהל נילי - חכמי מיכל 42.00 11658 3912   ירושלים
53 רקם בתיה - racelmerin 41.82 15883 racelmerin   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
54 (רובוט) - לוי דבורה 41.45 ROBOT 17620   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
55 lordecor - פדהצור פועה 41.29 lordecor 18142   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
56 אשכנזי אריק - סוורי עוזי 40.89 17541 18803   ירושלים
57 (רובוט) - בונים רוני 39.13 ROBOT 41837   לא חבר בהתאגדות /אילת
58 דרגוצקי חנה - שיינר אליעזר 35.38 24805 19131   ירושלים
59 חסין נטשה - בן עמי ז'קי 34.42 19019 16885   ירושלים
60 רטר דורון - גינוסר עמוס 33.79 41492 23740   ירושלים/חיפה כרמל
61 הרץ רבקה - שרון זמירה 33.45 21735 19117   פ"ת - אם המושבות/סביון - קרית אונו
62 אבירם אפרת - טמיר ננסי 32.41 42105 13732   טבעון - רקפת