Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#4053 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 27/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרדון עפרה - מזרה יונה 68.89 14930 17679 6 י"ם - בית בלגיה/י"ם - מרכז הברידג'
2 ארנון גדי - קונפינו יוסי 62.22 4592 6516 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 קרביץ אירית - רום מיכל 61.67 4419 3406 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
4 תדמור אורי - לובצקי חנה 61.39 40088 22664 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 מנדלאי אמי - רבינוביץ דורון 58.61 17340 17285 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 לנדסמן אטי - אופן משה 57.22 12154 6455 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 לב פאול - לביא משה 56.11 8788 24415 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 עזורי איוון - כהן שמואל 55.00 2425 4938 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 53.89 12098 16129 1 ת"א - כיכר המדינה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 רבין עידן - דיין חי 50.00 24419 23122 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 49.44 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 וולפגור אתי - אלקלעי משה 48.61 20331 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 שפיגל זהבה - levanaz112 46.94 15761 levanaz112   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
14 צימבלר אסתי - אשד שולי 43.06 41643 40913   רמת גן - ברידג' 4 פאן/פ"ת - אם המושבות
15 יגודה גילה - קויפמן בלהה 42.78 25011 25010   ר"ג - מרום נווה
16 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 42.78 4418 9413   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 שהרבני דולי - friedaad 42.22 20 friedaad   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
18 ninazah1 - MPRIVER 42.22 ninazah1 MPRIVER   לא חבר בהתאגדות
19 גולני נעמי - rivka1220 40.83 24414 rivka1220   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
20 שחק אורה - ספיר לאה 39.44 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
21 יוסף אלי - יוסף יעל 38.61 42853 42510   הרצליה - פיתוח
22 Hana0001 - lidia hali 38.06 Hana0001 lidia hali   לא חבר בהתאגדות