Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#845 Pairs brisge4fun - ramat-gan
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 21/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 תדמור אורי - לובצקי חנה 63.46 40088 22664 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 עזורי איוון - כהן שמואל 59.68 2425 4938 5 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 58.80 16129 12098 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
4 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 58.58 4418 9413 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 יערי דליה - רגב יורם 55.05 20270 15877 2 השרון/כפר סבא
6 שלף מרים - כהן לביא מרים 54.51 19660 19627 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 לב פאול - מנדלאי אמי 54.21 8788 17340 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 Hana0001 - lidia hali 52.10 Hana0001 lidia hali -- לא חבר בהתאגדות
9 דיין חי - וולפגור אתי 49.85 23122 20331   רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 גולני נעמי - אלקלעי משה 49.73 24414 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 49.11 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 קויפמן בלהה - פדלון אורה 48.73 25010 24901   ר"ג - מרום נווה
13 גרינברג שוש - לנדסמן אטי 48.19 9687 12154   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 nizani r - levanaz112 47.80 nizani r levanaz112   לא חבר בהתאגדות
15 קרביץ אירית - רום מיכל 47.49 4419 3406   רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
16 ninazah1 - ארנון גדי 45.79 ninazah1 4592   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 אביב עופר - יגודה גילה 41.63 42032 25011   ר"ג - מרום נווה
18 שחק אורה - ספיר לאה 40.47 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 פארי אהרון - פז אפי 40.32 14383 7966   ר"ג - מרום נווה
20 שפיגל זהבה - קונר מאיר 35.61 15761 20337   רמת גן - ברידג' 4 פאן