Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#1273 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 29/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 65.83 4418 9413 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 bulion 70 - katapulta 64.26 bulion 70 katapulta -- לא חבר בהתאגדות
3 (רובוט) - franco_52 61.39 ROBOT franco_52 -- לא חבר בהתאגדות
4 קרביץ אירית - רום מיכל 59.91 4419 3406 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
5 inter958 - erpiu 59.81 inter958 erpiu -- לא חבר בהתאגדות
6 (רובוט) - מנדלאי אמי 58.52 ROBOT 17340 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 מזרה יונה - הרדון עפרה 54.85 17679 14930 2 י"ם - מרכז הברידג' /י"ם - בית בלגיה
8 אלקלעי משה - וולפגור אתי 54.63 21482 20331 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 לובצקי חנה - דיין חי 53.98 22664 23122 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 53.70 16129 12098 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
11 עזורי איוון - כהן שמואל 52.87 2425 4938 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 שלף מרים - כהן לביא מרים 50.19 19660 19627 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 ארנון גדי - קונפינו יוסי 49.54 4592 6516   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 kilford - tuzpika 46.67 kilford tuzpika   לא חבר בהתאגדות
15 קונר מאיר - תדמור אורי 44.91 20337 40088   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 שפיגל זהבה - fatrabber 42.56 15761 fatrabber   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
17 (רובוט) - lidia hali 41.27 ROBOT lidia hali   לא חבר בהתאגדות
18 פז אפי - פארי אהרון 40.46 7966 14383   ר"ג - מרום נווה
19 שהרבני דולי - לביא משה 37.41 20 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 שחק אורה - ספיר לאה 36.76 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
21 פריד עדינה - פדלון אורה 36.05 21761 24901   ר"ג - מרום נווה
22 hana0001 - levanaz112 35.00 hana0001 levanaz112   לא חבר בהתאגדות