Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#9590 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 30/06/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טל יוסף - בקלצוק ארז 72.22 6585 7115 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 עזורי איוון - כהן שמואל 60.73 2425 4938 5 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 3ko - suranapo_2 59.57 3ko suranapo_2 -- לא חבר בהתאגדות
4 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 57.60 16129 12098 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
5 (רובוט) - שפיגל זהבה 54.63 ROBOT 15761 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 שלף מרים - כהן לביא מרים 53.47 19660 19627 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 רבינוביץ דורון - מנדלאי אמי 53.09 17285 17340 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 קונפינו יוסי - ארנון גדי 52.39 6516 4592 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 (רובוט) - אביב עופר 52.16 ROBOT 42032 1 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
10 לובצקי חנה - תדמור אורי 50.62 22664 40088 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 הרדון עפרה - מזרה יונה 49.88 14930 17679   י"ם - בית בלגיה/י"ם - מרכז הברידג'
12 (רובוט) - דיין חי 48.57 ROBOT 23122   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 רום מיכל - קרביץ אירית 46.68 3406 4419   כפר סבא/רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה 46.10 9413 4418   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 צימבלר אסתי - אשד שולי 42.98 41643 40913   רמת גן - ברידג' 4 פאן/פ"ת - אם המושבות
16 יערי דליה - בקר ג'ני 42.98 20270 41452   השרון/ת"א - אביבים
17 (רובוט) - lidia hali 40.97 ROBOT lidia hali   לא חבר בהתאגדות
18 גולני נעמי - אלקלעי משה 40.35 24414 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 פדלון אורה - קויפמן בלהה 38.66 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
20 פארי אהרון - פז אפי 36.34 14383 7966   ר"ג - מרום נווה