Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#7958 Pairs bridge4fun - ramat gan
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 02/07/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ליבוביץ חיים - לנדסמן אטי 64.24 14691 12154 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 עזורי איוון - כהן שמואל 62.92 2425 4938 5 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה 62.65 9413 4418 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 קרביץ אירית - רום מיכל 56.79 4419 3406 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
5 לב פאול - מנדלאי אמי 55.29 8788 17340 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 (רובוט) - שפיגל זהבה 54.67 ROBOT 15761 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 כהן יהודה - ארנון גדי 52.74 6866 4592 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 יגודה גילה - אביב עופר 51.85 25011 42032 1 ר"ג - מרום נווה
9 פארי אהרון - פז אפי 51.54 14383 7966 1 ר"ג - מרום נווה
10 גולני נעמי - rivka1220 50.58 24414 rivka1220 -- רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
11 לרנר מנחם - פטלאך ריטה 49.34 24584 40125   רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 49.32 16129 12098   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
13 אלקלעי משה - וולפגור אתי 47.45 21482 20331   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 קויפמן בלהה - פדלון אורה 47.30 25010 24901   ר"ג - מרום נווה
15 תדמור אורי - קונר מאיר 46.14 40088 20337   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 (רובוט) - lidia hali 43.87 ROBOT lidia hali   לא חבר בהתאגדות
17 לובצקי חנה - לביא משה 43.44 22664 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 שלף מרים - כהן לביא מרים 40.82 19660 19627   רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 hana0001 - levanaz112 38.73 hana0001 levanaz112   לא חבר בהתאגדות
20 שחק אורה - ספיר לאה 30.86 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן