Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#9673 Pairs mevoot
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 08/07/20 סניף: מבואות חרמון
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גלפז מתנן - בקרמן בני 66.01 2170 13613 5 מבואות חרמון
2 גלבוע אורה - גלבוע רוני 61.51 18161 18162 4 מבואות חרמון
3 שינדלר ליאורה - חסד אסתר 60.05 40877 41654 3 מבואות חרמון
4 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 57.21 40908 9650 3 קריות
5 וישניצקי מירי - כץ שרה 55.71 11922 14791 2 רעננה - הקנטרי/נהריה - לב הצפון
6 כהן בני - כהן יעקב 55.16 6806 6805 2 מבואות חרמון
7 קפלן בלה - נוי אסתר 54.63 42580 42658 1 מבואות חרמון
8 רוטשילד חנן - רז עופר 53.84 1751 19053 1 מבואות חרמון
9 הראלי שמואל - בטר שי 52.71 40250 41527 1 מבואות חרמון
10 דויטש פיק לאה - יוגב אייל 47.22 41558 40842   מבואות חרמון
11 כהן ישע - פרנס גיא 46.03 1726 40873   מבואות חרמון
12 שרון רותי - קריק דליה 44.78 40251 17634   מבואות חרמון
13 שפירא משה - אייזן בריאן 43.65 40785 42327   מבואות חרמון
14 ברנזון אהרון - אוריאל אורה 39.75 42890 41952   מבואות חרמון
15 בלייר שלום - חוטר משה 34.26 40715 6813   מבואות חרמון
16 sonya5 - KALMANOF 28.04 sonya5 KALMANOF   לא חבר בהתאגדות