Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#3889 Pairs mevoot
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 22/07/20 סניף: מבואות חרמון
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רוטשילד חנן - רז עופר 65.97 1751 19053 6 מבואות חרמון
2 venti - okarakaya 57.39 venti okarakaya -- לא חבר בהתאגדות
3 חוטר משה - בלייר שלום 57.19 6813 40715 4 מבואות חרמון
4 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 53.47 40908 9650 3 קריות
5 דויטש פיק לאה - גלפז מתנן 53.42 41558 2170 2 מבואות חרמון
6 שרון רותי - הראלי שמואל 52.78 40251 40250 2 מבואות חרמון
7 אברון אנית - הובר אלימלך 52.58 14814 9668 1 מודיעין/מבואות חרמון
8 בקרמן שרה - בקרמן בני 52.23 40872 13613 1 מבואות חרמון
9 רונן אורי - אופיר קלמן 51.19 40904 41529 1 מבואות חרמון
10 כהן ישע - פרנס גיא 49.16 1726 40873   מבואות חרמון
11 גלבוע אורה - גלבוע רוני 48.46 18161 18162   מבואות חרמון
12 נוי אסתר - קפלן בלה 47.57 42658 42580   מבואות חרמון
13 סמסון ברכה - שאו מייק 47.07 41655 40235   מבואות חרמון
14 שינדלר ליאורה - חסד אסתר 45.14 40877 41654   מבואות חרמון
15 תמיר ייעקב - אייזן בריאן 45.14 42326 42327   מבואות חרמון
16 כהן בני - כהן יעקב 44.30 6806 6805   מבואות חרמון
17 יוגב אייל - בטר שי 41.47 40842 41527   מבואות חרמון
18 יגר רינה - אוריאל אורה 35.47 42902 41952   מבואות חרמון