Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#2887 Pairs shiri & kerenor tournaments
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 26/07/20 סניף: האקדמיה ת"א
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - כוגן רעיה 63.61 ROBOT 9385 8 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
2 שמש רותי - שמש סמי 59.51 18560 18561 6 סביון - קרית אונו
3 Dannyael - mgo1235 59.12 Dannyael mgo1235 -- לא חבר בהתאגדות
4 לנג שורה - ברגר אבי 58.68 16877 1142 4 סביון - קרית אונו
5 בובל סרגיי - מנשה יעקב 57.07 24150 16040 3 סביון - קרית אונו
6 (רובוט) - מירום אהרון 55.19 ROBOT 4673 3 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
7 שפירא ירון - בן-דוד רוני 54.62 2963 7728 2 סביון - קרית אונו
8 גורטלר לאה - גורטלר יוסף 53.70 16557 24499 2 סביון - קרית אונו
9 לבנת טובה - דויד סילביה 53.14 9115 18006 1 סביון - קרית אונו
10 פדון עמליה - רובין דורית 53.10 8425 22386 1 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
11 giyora12 - ברעם אשר 52.85 giyora12 14933 -- לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
12 פישר אהובה - דיין רחל 52.49 24341 40734 1 סביון - קרית אונו
13 זהר שרה - קלפקה חזי 51.87 10958 20017 1 סביון - קרית אונו
14 גכטמן ג'קלין - ינובסקי טובה 51.69 21468 19630 1 סביון - קרית אונו
15 מור עדי - שרון דליה 50.95 42893 13898 1 סביון - קרית אונו
16 סימבליסטה ג'ורג' - שושן איתמר 49.39 16433 22384   סביון - קרית אונו
17 פסרמן רחל - סגיב מירה 49.24 8580 9011   סביון - קרית אונו
18 קוליש חנן - ולטר עופר 48.68 17574 17576   סביון - קרית אונו
19 (רובוט) - אליוביץ עליזה 46.80 ROBOT 16173   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
20 אפל יוסי - בר מיכאלה 46.70 42895 41394   ראשון לציון/סביון - קרית אונו
21 דורון אמיר - דורון אלי 46.24 42547 42546   סביון - קרית אונו
22 גורצקי מריאן - לדרמן חני 45.38 22079 24438   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
23 (רובוט) - ליברמן ארנון 42.99 ROBOT 40047   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
24 (רובוט) - בארי תמר 42.07 ROBOT 24151   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
25 ז'אק טובה - סגל שרה 40.31 41432 17420   סביון - קרית אונו
26 יקיר דני - מימון שרית 39.62 19116 17412   סביון - קרית אונו
27 אבישר שוש - בק נחמה 38.22 18501 18010   סביון - קרית אונו
28 jeleniagur - פרוינד מרים 36.79 jeleniagur 41579   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'