Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#762 Pairs shiri & kerenor tournaments
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 29/07/20 סניף: האקדמיה ת"א
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - (רובוט) 70.40 ROBOT ROBOT 7 לא חבר בהתאגדות
2 לנג שורה - ברגר אבי 67.08 16877 1142 6 סביון - קרית אונו
3 (רובוט) - מירום אהרון 63.84 ROBOT 4673 4 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
4 (רובוט) - פסרמן רחל 57.83 ROBOT 8580 4 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
5 גלור חיותה - רוזנצוייג אסתר 56.79 18188 1148 3 סביון - קרית אונו
6 קרביץ אירית - ברוידא שרה 56.79 4419 16556 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו
7 ליברמן ארנון - ג'קמן לילית 56.62 40047 11161 2 סביון - קרית אונו
8 (רובוט) - רווה עירית 56.02 ROBOT 42886 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
9 שפט חנה - רובין דורית 51.92 14990 22386 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו
10 פרוסט דליה - בוגנים אתי 51.41 22666 17901 1 סביון - קרית אונו/פ"ת - אם המושבות
11 כוגן מיכאל - כוגן רעיה 51.25 40693 9385 1 רמת השרון
12 (רובוט) - דויד סילביה 50.58 ROBOT 18006 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
13 (רובוט) - אילת מלכה 49.85 ROBOT 13247   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
14 קוליש חנן - ולטר עופר 48.23 17574 17576   סביון - קרית אונו
15 Miron1111 - בר מיכאלה 47.47 Miron1111 41394   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
16 פישר אהובה - כרמון יעל 46.62 24341 40803   סביון - קרית אונו
17 Flow102 - אליוביץ עליזה 46.06 Flow102 16173   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
18 בק נחמה - אורון דליה 44.72 18010 18005   סביון - קרית אונו
19 (רובוט) - שגב מנחם 44.65 ROBOT 24493   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - בית מכבי
20 DORUSALI - סידי בתיה 43.41 DORUSALI 22964   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
21 מור עדי - שרון דליה 41.52 42893 13898   סביון - קרית אונו
22 sandydror - רום מרים 40.29 sandydror 23497   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
23 נתן מיכה - גורצקי מריאן 35.91 12111 22079   פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות
24 cheli222 - hani6 22.95 cheli222 hani6   לא חבר בהתאגדות