Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#6542 Pairs shiri & kerenor tournaments
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 05/07/20 סניף: האקדמיה ת"א
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - גורצקי מריאן 62.68 ROBOT 22079 -- לא חבר בהתאגדות
2 זהר שרה - קלפקה חזי 60.65 10958 20017 7 סביון - קרית אונו
3 שחר אשר - גרינשטיין רעיה 59.34 1299 730 5 נהריה
4 (רובוט) - Elyaliza 58.00 ROBOT Elyaliza -- לא חבר בהתאגדות
5 בובל סרגיי - מנשה יעקב 57.36 24150 16040 3 סביון - קרית אונו
6 שפירא ירון - בן-דוד רוני 57.16 2963 7728 3 סביון - קרית אונו
7 (רובוט) - אופנהיים נגה 56.03 ROBOT 42058 2 לא חבר בהתאגדות /הרצליה - פיתוח
8 פישר אהובה - דיין רחל 56.01 24341 40734 2 סביון - קרית אונו
9 קוליש חנן - ולטר עופר 55.74 17574 17576 1 סביון - קרית אונו
10 פאור אליהו - פאור צביה 54.95 3050 4040 1 סביון - קרית אונו
11 טובים רחל - אילת מלכה 53.95 7725 13247 1 סביון - קרית אונו
12 רמבק גלעד - וייס אורי 53.91 3228 12091 1 סביון - קרית אונו/חולון - הקנטרי
13 גורטלר לאה - גורטלר יוסף 53.77 16557 24499 1 סביון - קרית אונו
14 (רובוט) - מירום אהרון 52.90 ROBOT 4673 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
15 ליברמן ארנון - גבריאלי אריה 52.70 40047 40048 1 סביון - קרית אונו
16 מימון שרית - יקיר דני 52.59 17412 19116 1 סביון - קרית אונו
17 דורון אמיר - דורון אלי 51.91 42547 42546 1 סביון - קרית אונו
18 מור עדי - שרון דליה 50.34 42893 13898 1 סביון - קרית אונו
19 Dannyael - mgo1235 49.82 Dannyael mgo1235   לא חבר בהתאגדות
20 לבנת טובה - דויד סילביה 49.02 9115 18006   סביון - קרית אונו
21 שמש רותי - שמש סמי 47.60 18560 18561   סביון - קרית אונו
22 רווה עירית - בר מיכאלה 46.41 42886 41394   סביון - קרית אונו
23 ברעם אשר - GIYORA12 44.05 14933 GIYORA12   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
24 פדון עמליה - רובין דורית 43.71 8425 22386   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
25 לנג שורה - ברגר אבי 43.07 16877 1142   סביון - קרית אונו
26 (רובוט) - פסרמן רחל 40.75 ROBOT 8580   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
27 jeleniagur - פרוינד מרים 40.28 jeleniagur 41579   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
28 (רובוט) - ג'קמן לילית 38.77 ROBOT 11161   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
29 נתן מיכה - שרון זמירה 31.93 12111 19117   פ"ת - ויצו/סביון - קרית אונו
30 גכטמן ג'קלין - ינובסקי טובה 24.60 21468 19630   סביון - קרית אונו