Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#7028 Pairs shiri & kerenor tournaments
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 12/07/20 סניף: האקדמיה ת"א
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סדן צבי - גרינשטיין רעיה 66.54 5823 730 6 נהריה
2 לנג שורה - ברגר אבי 62.50 16877 1142 5 סביון - קרית אונו
3 ינובסקי טובה - גכטמן ג'קלין 57.31 19630 21468 4 סביון - קרית אונו
4 קוליש חנן - ולטר עופר 56.67 17574 17576 3 סביון - קרית אונו
5 (רובוט) - כוגן רעיה 55.74 ROBOT 9385 3 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
6 (רובוט) - שרון דליה 55.71 ROBOT 13898 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
7 טובים רחל - אילת מלכה 55.12 7725 13247 2 סביון - קרית אונו
8 (רובוט) - אלזם מרי 53.80 ROBOT 41938 -- לא חבר בהתאגדות
9 גורטלר לאה - גורטלר יוסף 53.70 16557 24499 1 סביון - קרית אונו
10 (רובוט) - Elyaliza 52.59 ROBOT Elyaliza -- לא חבר בהתאגדות
11 אבישר שוש - בק נחמה 52.50 18501 18010 1 סביון - קרית אונו
12 (רובוט) - גורצקי מריאן 52.50 ROBOT 22079 -- לא חבר בהתאגדות
13 מימון שרית - יקיר דני 48.73 17412 19116   סביון - קרית אונו
14 razuri444 - כהן אורי 48.49 razuri444 42091   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
15 דורון אמיר - דורון אלי 47.93 42547 42546   סביון - קרית אונו
16 (רובוט) - ג'קמן לילית 47.62 ROBOT 11161   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
17 (רובוט) - פסרמן רחל 44.48 ROBOT 8580   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
18 נתן מיכה - אינשטיין אבי 43.09 12111 41427   פ"ת - ויצו/סביון - קרית אונו
19 אפל יוסי - בר מיכאלה 39.75 42895 41394   ראשון לציון/סביון - קרית אונו
20 jeleniagur - פרוינד מרים 37.25 jeleniagur 41579   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
21 ליברמן ארנון - גבריאלי אריה 37.07 40047 40048   סביון - קרית אונו
22 אהרוני אורית - גל קידר עדנה 30.90 21418 19100   השרון