Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#8968 Pairs bridge4fun - ramat gan
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 05/07/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - שפיגל זהבה 63.27 ROBOT 15761 6 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 לב פאול - מנדלאי אמי 63.02 8788 17340 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 עזורי איוון - כהן שמואל 62.25 2425 4938 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 60.90 16129 12098 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
5 3ko - 007BLACK 60.00 3ko 007BLACK -- לא חבר בהתאגדות
6 מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה 59.57 9413 4418 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 ninazah1 - ארנון גדי 58.30 ninazah1 4592 -- לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 אביטבול מרדכי - כהן יהודה 55.68 40327 6866 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 דיין חי - וולפגור אתי 54.17 23122 20331 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 shk1 - קונר מאיר 53.49 shk1 20337 -- לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 שלף מרים - כהן לביא מרים 52.10 19660 19627 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 אביב עופר - יגודה גילה 48.83 42032 25011   ר"ג - מרום נווה
13 גרינברג שוש - לנדסמן אטי 46.42 9687 12154   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 פדלון אורה - קויפמן בלהה 45.62 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
15 פארי אהרון - פז אפי 44.94 14383 7966   ר"ג - מרום נווה
16 לובצקי חנה - תדמור אורי 44.72 22664 40088   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 nizani r - זלאיט לבנה 44.51 nizani r 2782   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 daliime111 - oliviabeni 41.91 daliime111 oliviabeni   לא חבר בהתאגדות
19 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 41.39 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 רום מיכל - קרביץ אירית 35.68 3406 4419   כפר סבא/רמת גן - ברידג' 4 פאן
21 גולני נעמי - אלקלעי משה 35.03 24414 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
22 (רובוט) - lidia hali 28.77 ROBOT lidia hali   לא חבר בהתאגדות