Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#3482 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 09/07/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה 75.64 9413 4418 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 וולפגור אתי - אלקלעי משה 66.87 20331 21482 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 קונפינו יוסי - ארנון גדי 66.52 6516 4592 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 רבינוביץ דורון - מנדלאי אמי 59.78 17285 17340 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 כהן לביא מרים - שלף מרים 58.43 19627 19660 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 גרינברג שוש - כהן יהודה 52.48 9687 6866 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 גולני נעמי - rivka1220 52.08 24414 rivka1220 -- רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
8 (רובוט) - פטלאך ריטה 51.98 ROBOT 40125 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 עזורי איוון - כהן שמואל 47.57 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 קויפמן בלהה - פדלון אורה 46.78 25010 24901   ר"ג - מרום נווה
11 פארי אהרון - פז אפי 46.48 14383 7966   ר"ג - מרום נווה
12 אמדו דליה - מוסקוביץ ליליאנה 43.55 40356 16129   ר"ג - מרום נווה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 קדר עמוס - מרוז יוכי 42.51 23373 24723   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 ninazah1 - MPRIVER 40.23 ninazah1 MPRIVER   לא חבר בהתאגדות
15 (רובוט) - שפיגל זהבה 38.99 ROBOT 15761   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 שחק אורה - ספיר לאה 38.89 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 Hana0001 - lidia hali 36.66 Hana0001 lidia hali   לא חבר בהתאגדות
18 daliime111 - oliviabeni 35.12 daliime111 oliviabeni   לא חבר בהתאגדות