Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#2253 Pairs bridge4fun - 16:30
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 16/07/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - אופן משה 66.27 ROBOT 6455 5 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 וולפגור אתי - אלקלעי משה 63.89 20331 21482 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 (רובוט) - מנדלאי אמי 59.13 ROBOT 17340 3 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 כהן לביא מרים - שלף מרים 56.75 19627 19660 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 rivka1220 - גולני נעמי 53.57 rivka1220 24414 -- לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 לרנר מנחם - פטלאך ריטה 51.19 24584 40125 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 לובצקי חנה - תדמור אורי 50.79 22664 40088 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 (רובוט) - שחק אורה 49.21 ROBOT 40899   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 אמדו דליה - מוסקוביץ ליליאנה 48.02 40356 16129   ר"ג - מרום נווה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 עזורי איוון - כהן שמואל 48.02 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 קויפמן בלהה - פדלון אורה 47.22 25010 24901   ר"ג - מרום נווה
12 (רובוט) - שפיגל זהבה 46.83 ROBOT 15761   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 פז אפי - פארי אהרון 46.43 7966 14383   ר"ג - מרום נווה
14 ninazah1 - MPRIVER 46.03 ninazah1 MPRIVER   לא חבר בהתאגדות
15 daliime111 - oliviabeni 44.84 daliime111 oliviabeni   לא חבר בהתאגדות
16 Hana0001 - lidia hali 21.83 Hana0001 lidia hali   לא חבר בהתאגדות