Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#1509 Pairs bridge4 fun - 16:30
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 23/07/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ליבוביץ חיים - לנדסמן אטי 60.40 14691 12154 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה 59.78 9413 4418 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 קרביץ אירית - רום מיכל 58.95 4419 3406 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
4 דונרשטיין רבקה - גולני נעמי 58.40 2193 24414 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 (רובוט) - לרנר מנחם 58.27 ROBOT 24584 3 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 יגודה גילה - אביב עופר 57.47 25011 42032 2 ר"ג - מרום נווה
7 פדלון אורה - קויפמן בלהה 54.81 24901 25010 2 ר"ג - מרום נווה
8 (רובוט) - מנדלאי אמי 54.10 ROBOT 17340 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 זהבי נינה - MPRIVER 52.13 14230 MPRIVER -- רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
10 (רובוט) - שפיגל זהבה 50.49 ROBOT 15761 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 קונפינו יוסי - ארנון גדי 50.19 6516 4592 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 מתוקי דליה - בן ישראל אוליביה 49.51 21795 23283   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 שרון חנה - חליפי לידיה 49.23 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 קונר מאיר - תדמור אורי 47.04 20337 40088   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 שלף מרים - כהן לביא מרים 46.05 19660 19627   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 וולפגור אתי - אלקלעי משה 45.65 20331 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 קדר עמוס - מרוז יוכי 44.17 23373 24723   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 עזורי איוון - כהן שמואל 43.49 2425 4938   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 langowal1 - Alby43 42.22 langowal1 Alby43   לא חבר בהתאגדות
20 פארי אהרון - פז אפי 41.73 14383 7966   ר"ג - מרום נווה
21 שחק אורה - ספיר לאה 40.83 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
22 nizani r - זלאיט לבנה 35.09 nizani r 2782   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן