Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#373 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 30/07/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קדר עמוס - מרוז יוכי 64.09 23373 24723 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 עזורי איוון - כהן שמואל 61.16 2425 4938 4 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה 59.97 9413 4418 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 יערי דליה - רגב יורם 58.68 20270 15877 3 השרון/כפר סבא
5 (רובוט) - אביב עופר 58.48 ROBOT 42032 2 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
6 מתוקי דליה - בן ישראל אוליביה 56.25 21795 23283 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 55.51 40125 24584 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 מנדלאי אמי - רבינוביץ דורון 53.72 17340 17285 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 pjayam - nikoloff 52.73 pjayam nikoloff -- לא חבר בהתאגדות
10 וולפגור אתי - אלקלעי משה 51.09 20331 21482 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 תדמור אורי - קונר מאיר 47.07 40088 20337   רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 קויפמן בלהה - פדלון אורה 46.97 25010 24901   ר"ג - מרום נווה
13 שרון חנה - חליפי לידיה 45.14 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 פארי אהרון - פז אפי 43.55 14383 7966   ר"ג - מרום נווה
15 מוסקוביץ ליליאנה - אמדו דליה 41.91 16129 40356   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
16 שחק אורה - ספיר לאה 38.29 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 גולני נעמי - דונרשטיין רבקה 38.29 24414 2193   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 זלאיט לבנה - שפיגל זהבה 27.08 2782 15761   רמת גן - ברידג' 4 פאן