Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#8070 Pairs bridge4fun - 16:30
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 18/07/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 עזורי איוון - כהן שמואל 66.67 2425 4938 6 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 קונפינו יוסי - ארנון גדי 63.19 6516 4592 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 לנדסמן אטי - אופן משה 57.99 12154 6455 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 זלאיט לבנה - לביא משה 56.25 2782 24415 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 רבין עידן - דיין חי 54.86 24419 23122 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 (רובוט) - מאירוביץ מיקי 54.17 ROBOT 9413 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 וולפגור אתי - אלקלעי משה 54.17 20331 21482 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 לובצקי חנה - תדמור אורי 53.47 22664 40088 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 אביב עופר - יגודה גילה 53.47 42032 25011 1 ר"ג - מרום נווה
10 קויפמן בלהה - פדלון אורה 51.74 25010 24901 1 ר"ג - מרום נווה
11 שרון חנה - חליפי לידיה 50.00 4073 10704 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 49.65 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 יוסף אלי - יוסף יעל 48.96 42853 42510   הרצליה - פיתוח
14 (רובוט) - שפיגל זהבה 45.49 ROBOT 15761   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 מרידך תקוה - אדלר דינר פרידה 42.36 22668 22582   ר"ג - מרום נווה
16 דונרשטיין רבקה - גולני נעמי 41.32 2193 24414   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 שחק אורה - ספיר לאה 30.21 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 מוסקוביץ ליליאנה - אמדו דליה 26.04 16129 40356   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה