Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#7048 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 25/07/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קונפינו יוסי - ארנון גדי 64.04 6516 4592 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 (רובוט) - פארי אהרון 63.39 ROBOT 14383 5 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
3 רבינוביץ דורון - מנדלאי אמי 61.96 17285 17340 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 עזורי איוון - כהן שמואל 59.72 2425 4938 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 (רובוט) - שפיגל זהבה 59.41 ROBOT 15761 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 קרביץ אריה - ברוידא שרה 56.33 4418 16556 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו
7 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 55.86 40125 24584 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 גפטר קליר - לביא משה 55.02 1223 24415 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 אדלר דינר פרידה - מרידך תקוה 53.20 22582 22668 1 ר"ג - מרום נווה
10 קרביץ אירית - רום מיכל 51.39 4419 3406 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
11 תדמור אורי - לובצקי חנה 50.19 40088 22664 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 שהרבני דולי - Parker_2 50.00 20 Parker_2 -- רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
13 מוסקוביץ ליליאנה - אמדו דליה 50.00 16129 40356 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
14 וולפגור אתי - אלקלעי משה 46.91 20331 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 דונרשטיין רבקה - גולני נעמי 43.21 2193 24414   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 קדר עמוס - מרוז יוכי 41.98 23373 24723   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 שרון חנה - חליפי לידיה 38.43 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 יוסף אלי - יוסף יעל 37.65 42853 42510   הרצליה - פיתוח
19 שחק אורה - ספיר לאה 33.02 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 פדלון אורה - קויפמן בלהה 28.28 24901 25010   ר"ג - מרום נווה