Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#5789 Pairs Bridge4fun - ramat gan
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 07/07/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה 65.78 9413 4418 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 אביב עופר - יגודה גילה 64.66 42032 25011 5 ר"ג - מרום נווה
3 שהרבני דולי - וולפגור אתי 63.62 20 20331 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 57.75 16129 12098 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
5 שלף מרים - כהן לביא מרים 57.60 19660 19627 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 קרביץ אירית - רום מיכל 57.06 4419 3406 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
7 (רובוט) - שפיגל זהבה 55.98 ROBOT 15761 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 בינט ג'ורג' שמעון - ארנון גדי 54.36 23284 4592 1 ר"ג - מרום נווה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 עזורי איוון - כהן שמואל 52.31 2425 4938 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 אשד בוטבול - קונר מאיר 51.81 SHK1 20337 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 טל יוסף - בקלצוק ארז 50.96 6585 7115 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 50.89 40125 24584 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 Luigiotto - melenicola 49.69 Luigiotto melenicola   לא חבר בהתאגדות
14 לובצקי חנה - תדמור אורי 48.34 22664 40088   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 גולני נעמי - אלקלעי משה 42.98 24414 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 nizani r - זלאיט לבנה 39.66 nizani r 2782   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 קויפמן בלהה - פדלון אורה 37.96 25010 24901   ר"ג - מרום נווה
18 שחק אורה - ספיר לאה 34.68 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 קדר עמוס - מרוז יוכי 32.87 23373 24723   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 פארי אהרון - פז אפי 31.02 14383 7966   ר"ג - מרום נווה