Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#2571 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 28/07/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פלדבוי גיל - מאירוביץ מיקי 78.37 243 9413 5 כפר סבא/רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 קונפינו יוסי - ארנון גדי 70.04 6516 4592 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 לובצקי חנה - תדמור אורי 61.38 22664 40088 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 לב פאול - מנדלאי אמי 56.88 8788 17340 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 (רובוט) - שפיגל זהבה 54.37 ROBOT 15761 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 עזורי איוון - כהן שמואל 53.97 2425 4938 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 לנדאו נעם - קונר מאיר 48.02 40840 20337   מבואות חרמון/רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 nizani r - זלאיט לבנה 47.62 nizani r 2782   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 אמדו דליה - מוסקוביץ ליליאנה 46.56 40356 16129   ר"ג - מרום נווה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 44.44 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 דיין חי - פדלון אורה 43.85 23122 24901   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
12 (רובוט) - יגודה גילה 42.79 ROBOT 25011   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
13 (רובוט) - וולפגור אתי 41.80 ROBOT 20331   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 גולני נעמי - אלקלעי משה 41.53 24414 21482   רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 פארי אהרון - פז אפי 37.96 14383 7966   ר"ג - מרום נווה
16 שרון חנה - חליפי לידיה 30.42 4073 10704   רמת גן - ברידג' 4 פאן