Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#281 Pairs bridge4fun - ramat gan
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 06/07/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 יגודה גילה - אביב עופר 63.89 25011 42032 6 ר"ג - מרום נווה
2 (רובוט) - שפיגל זהבה 62.38 ROBOT 15761 5 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
3 (רובוט) - בקר ג'ני 59.84 ROBOT 41452 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
4 (רובוט) - אופן משה 59.07 ROBOT 6455 3 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 מנדלאי אמי - רבינוביץ דורון 54.55 17340 17285 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 קונפינו יוסי - ארנון גדי 53.36 6516 4592 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 קדר עמוס - מרוז יוכי 52.20 23373 24723 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 פארי אהרון - פז אפי 52.04 14383 7966 1 ר"ג - מרום נווה
9 מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה 51.20 9413 4418 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 עזורי איוון - כהן שמואל 50.35 2425 4938 1 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 שחק אורה - ספיר לאה 50.19 40899 40876 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 לב פאול - גולני נעמי 49.46 8788 24414   רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 תדמור אורי - קונר מאיר 46.60 40088 20337   רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 קויפמן בלהה - פדלון אורה 45.37 25010 24901   ר"ג - מרום נווה
15 לובצקי חנה - דיין חי 45.37 22664 23122   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 אלקלעי משה - וולפגור אתי 44.44 21482 20331   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 hana0001 - זלאיט לבנה 43.48 hana0001 2782   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 מוסקוביץ ליליאנה - גולדורגר חנה 42.71 16129 12098   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
19 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 42.32 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 שהרבני דולי - לביא משה 31.17 20 24415   רמת גן - ברידג' 4 פאן