Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#9180 Pairs bridge4fun - 16:30
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 20/07/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פלדבוי גיל - ארנון גדי 66.11 243 4592 6 כפר סבא/רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 יגודה גילה - אביב עופר 63.15 25011 42032 5 ר"ג - מרום נווה
3 (רובוט) - שפיגל זהבה 59.78 ROBOT 15761 4 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 לובצקי חנה - דיין חי 57.78 22664 23122 3 רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 פז אפי - פארי אהרון 54.69 7966 14383 3 ר"ג - מרום נווה
6 שרון חנה - זלאיט לבנה 53.49 4073 2782 2 רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 עזורי איוון - כהן שמואל 53.27 2425 4938 2 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 (רובוט) - קדר עמוס 52.99 ROBOT 23373 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 מוסקוביץ ליליאנה - אמדו דליה 52.13 16129 40356 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
10 שהרבני דולי - אדלר דינר פרידה 51.94 20 22582 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
11 קרביץ אירית - רום מיכל 50.80 4419 3406 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
12 (רובוט) - אלקלעי משה 50.71 ROBOT 21482 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
13 קרביץ אריה - מאירוביץ מיקי 50.56 4418 9413 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
14 (רובוט) - דונרשטיין רבקה 50.40 ROBOT 2193 1 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 פדלון אורה - קויפמן בלהה 47.87 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
16 זהבי נינה - MPRIVER 45.86 14230 MPRIVER   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
17 גולני נעמי - לב פאול 45.56 24414 8788   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 (רובוט) - פטלאך ריטה 45.40 ROBOT 40125   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
19 תדמור אורי - קונר מאיר 45.19 40088 20337   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 רבינוביץ דורון - מנדלאי אמי 41.70 17285 17340   רמת גן - ברידג' 4 פאן
21 (רובוט) - חליפי לידיה 32.22 ROBOT 10704   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
22 שחק אורה - ספיר לאה 28.40 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן