Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#478 Pairs bridge4fun
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 27/07/20 סניף: רמת גן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וולפגור אתי - אלקלעי משה 62.65 20331 21482 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 קרביץ אירית - רום מיכל 60.19 4419 3406 5 רמת גן - ברידג' 4 פאן/כפר סבא
3 מאירוביץ מיקי - קרביץ אריה 59.65 9413 4418 4 רמת גן - ברידג' 4 פאן
4 עזורי איוון - כהן שמואל 58.14 2425 4938 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
5 (רובוט) - קדר עמוס 57.29 ROBOT 23373 2 לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
6 אמדו דליה - מוסקוביץ ליליאנה 56.91 40356 16129 2 ר"ג - מרום נווה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
7 פלדבוי גיל - ארנון גדי 56.48 243 4592 2 כפר סבא/רמת גן - ברידג' 4 פאן
8 קויפמן בלהה - פדלון אורה 54.86 25010 24901 1 ר"ג - מרום נווה
9 תדמור אורי - קונר מאיר 54.63 40088 20337 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
10 לובצקי חנה - דיין חי 54.63 22664 23122 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
11 שהרבני דולי - לביא משה 51.04 20 24415 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן
12 פארי אהרון - פז אפי 50.62 14383 7966 1 ר"ג - מרום נווה
13 (רובוט) - יגודה גילה 47.11 ROBOT 25011   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
14 (רובוט) - חליפי לידיה 46.60 ROBOT 10704   לא חבר בהתאגדות /רמת גן - ברידג' 4 פאן
15 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 44.95 40125 24584   רמת גן - ברידג' 4 פאן
16 שרון חנה - זלאיט לבנה 42.98 4073 2782   רמת גן - ברידג' 4 פאן
17 מנדלאי אמי - רבינוביץ דורון 42.82 17340 17285   רמת גן - ברידג' 4 פאן
18 זהבי נינה - MPRIVER 37.54 14230 MPRIVER   רמת גן - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
19 לב פאול - גולני נעמי 35.19 8788 24414   רמת גן - ברידג' 4 פאן
20 שחק אורה - ספיר לאה 25.73 40899 40876   רמת גן - ברידג' 4 פאן