Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#6815 Pairs Avivim Carmel N-Z & friends
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 05/07/20 סניף: אביבים
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סף יעל - קרמר שמואל 64.01 16743 11091 14 חדרה - קדימה/חולון - הקנטרי
2 חיות אבי - בן שמחון אמליה 60.09 5366 23108 11 ת"א - אביבים
3 עמיר מירה - עמיר אריה 59.96 2508 503 9 חיפה - בית הלוחם
4 (רובוט) - איטר איריס 59.23 ROBOT 14697 7 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
5 לירן ינון - אורן טננבאום אפרת 59.16 11122 12991 6 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים
6 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 58.99 40706 3698 4 חיפה כרמל
7 ויזל לילי - חריר אילנה 57.79 21043 14840 4 נתניה
8 (רובוט) - גלסר אנדרי 57.76 ROBOT 9069 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
9 זמיר עמי - אלספל חנן 57.38 19705 16044 3 השרון
10 אברהם חיה - שמאי אילנה 56.89 20235 13602 3 חיפה כרמל
11 (רובוט) - סגל שרה 56.75 ROBOT 17420 3 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
12 קימל שרה - שטאובר אריה 56.67 17400 22530 2 חיפה - רמת אלון/נס ציונה
13 (רובוט) - בר יוסף עקיבא 56.30 ROBOT 22055 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
14 כץ זהבה - לנגי אסף 56.21 8616 12940 2 ת"א - אביבים
15 תדהר מירה - גרוס לאה 55.92 20209 7794 -- לא חבר בהתאגדות /נהריה
16 גרוס יחיאל - סדן נגה 55.63 40362 17024 2 טבעון - רקפת /ת"א - בית הלוחם אפקה
17 קופמן שרה - חכימי תמר 55.19 15635 2427 2 רחובות/סביון - קרית אונו
18 אורון רות - arkadiz 54.55 18699 arkadiz -- חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
19 כוכבא שלומית - אדלשטיין אברהם 54.19 19097 40533 1 חיפה כרמל
20 קרומבי דורית - קרומבי אלי 53.66 19930 19929 1 חיפה כרמל
21 ציפין שמואל - שטרן בן 53.38 24169 19887 1 חיפה כרמל
22 מרגוליס אדל - אייזנשטיין טובי 52.66 41606 18293 1 רעננה - ההגנה/רמת השרון
23 ניצן ניצה - לירון נולי 52.24 19025 21199 1 חיפה כרמל
24 סביר נח - כליף אילנה 51.67 14631 11003 1 ירושלים/רמת השרון
25 וייל טובה - מץ דליה 51.42 20153 17803 1 חיפה כרמל
26 קפאיינידי קטרינה - גוברין אבי-ברטי 51.17 25056 42144 1 נס ציונה/ת"א - אביבים
27 (רובוט) - בכר יוסי 50.75 ROBOT 722 1 לא חבר בהתאגדות /נהריה
28 (רובוט) - אופיר דייל 50.59 ROBOT 10797 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
29 שמעון ציפי - קרטר בובי 50.19 744 14734 1 פולג- ברידג' פוינט
30 קרסטניטצקי שולמית - גורביץ איטה 49.70 41315 40317   רמת השרון/ת"א - אביבים
31 (רובוט) - ג'קמן לילית 49.50 ROBOT 11161   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
32 רמתי גדעון - לבנת טובה 49.48 1956 9115   רמת גן - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו
33 קולסקי איתן - גינזבורג מרים 48.04 16086 5635   חיפה - הרץ/חיפה כרמל
34 מזרחי שמחה - ליבלינג לינדה 47.98 17615 20154   חיפה כרמל
35 ורניה כרמל - עזוז גילדה 47.73 24601 24167   ת"א - אביבים
36 ריינר לאה - אבני צבי 47.30 3119 41211   סביון - קרית אונו
37 גוראל איתן - בן אלי מיכל 47.19 17114 24591   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
38 בהירי תמר - מירקין לודמילה 47.09 14148 10299   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
39 שיף סמדר - גולדורגר חנה 47.08 41358 12098   ת"א - כיכר המדינה
40 (רובוט) - ברנדשטין בתיה 47.04 ROBOT 14192   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
41 (רובוט) - כהנא אלה 46.80 ROBOT 16013   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
42 (רובוט) - שור שיפי 46.61 ROBOT 23900   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
43 ברקוביץ אריה - בן נחום גילי 45.84 2502 17526   חיפה כרמל
44 אליעז רות - גרוס ריצ'ארד 45.54 22057 41601   חיפה כרמל
45 גוטליב ליפא - בן שמחון אבי 45.40 16359 24816   חיפה כרמל/פולג- ברידג' פוינט
46 (רובוט) - רגב יורם 45.05 ROBOT 15877   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
47 (רובוט) - אלקבץ שלי 44.92 ROBOT 9510   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
48 (רובוט) - לביא נירה 44.84 ROBOT 14641   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
49 (רובוט) - קרן אורה 44.82 ROBOT 2362   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
50 דביר ברכה - אפל ליאורה 43.93 9479 5158   ת"א - אביבים
51 עשבי יוכבד - מילאת נעמי 42.39 41732 14489   ת"א - אביבים
52 (רובוט) - שביט אסתר 41.55 ROBOT 3424   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
53 (רובוט) - מעוז גסטון 40.95 ROBOT 42530   לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
54 אבני אבי - קרמרמן רותי 39.11 20834 20362   רעננה - ההגנה
55 גל ענת - msronita 38.87 19854 msronita   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
56 קס דניאל - קס גינה 38.66 248 4692   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
57 יפה פרנקי - גולומב נינה 34.62 17818 12376   חיפה כרמל
58 גולדמן גיזי - מרמלשטיין עליזה 32.15 7934 41137   חיפה כרמל