Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#2162 Pairs avivim carmel barometer
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 13/07/20 סניף: אביבים
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קרביאן מרדכי - דה פריס גבי 41.76 9315 14048 9 ת"א - אביבים
2 מזרח איתמר - קימל שרה 34.88 10813 17400 8 קריות/חיפה - רמת אלון
3 גרוס לאה - תדהר מירה 34.35 7794 20209 6 נהריה/ לא חבר בהתאגדות
4 numarantz - יקים נוגה 31.24 numarantz 3475 -- לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
5 כץ ז'אנה - רינות מישל 30.59 15094 12256 4 כפר סבא/רמת השרון
6 מעוז גסטון - בר-און דליה 29.12 42530 1189 3 נהריה - לב הצפון
7 לנגי אסף - חשמונאי רותי 24.82 12940 13675 3 ת"א - אביבים
8 גלסר אנדרי - שפי אבי 17.06 9069 17155 2 חיפה כרמל/רמת גן - ברידג' 4 פאן
9 (רובוט) - בכר יוסי 15.47 ROBOT 722 2 לא חבר בהתאגדות /נהריה
10 גוראל נעמי - גוראל איתן 14.00 41017 17114 2 ת"א - כיכר המדינה
11 Becky 14 - בן בסט ויויאן 12.82 Becky 14 41620 -- לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
12 (רובוט) - קרמרמן רותי 12.53 ROBOT 20362 1 לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
13 (רובוט) - ז'אק טובה 11.53 ROBOT 41432 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
14 הילזנרד אנני - ברנר מרים 5.59 5598 17765 1 חיפה כרמל
15 בועזיז אילנה - אלבר רוזה 4.47 20371 40694 1 נס ציונה
16 (רובוט) - ויזל לילי 4.12 ROBOT 21043 1 לא חבר בהתאגדות /נתניה
17 (רובוט) - ליברטל ז'קלין 1.24 ROBOT 17962 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
18 גילרמן ג'ניס - עזוז גילדה -1.65 8000 24167   ת"א - אביבים
19 (רובוט) - צידון גיא -4.29 ROBOT 10551   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
20 (רובוט) - אדלשטיין אברהם -4.59 ROBOT 40533   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
21 אליעז רות - וייל טובה -5.18 22057 20153   חיפה כרמל
22 (רובוט) - בהירי תמר -8.00 ROBOT 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
23 ינקוביץ ציפי - אלרן ישראל -8.76 23090 19052   חיפה כרמל
24 שמאי אילנה - אברהם חיה -8.82 13602 20235   חיפה כרמל
25 (רובוט) - בסיס שרית -9.88 ROBOT 23082   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
26 סדן נגה - שיף סמדר -12.82 17024 41358   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - כיכר המדינה
27 (רובוט) - סורס אגי -14.00 ROBOT 24242   לא חבר בהתאגדות /קריות
28 כהן יהודית - גרינמן שמשון -16.71 14043 23268   קריות/חיפה כרמל
29 (רובוט) - בן שמחון אבי -17.76 ROBOT 24816   לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט
30 אפל מאיר - אפל ויליוי -22.35 22089 22088   סביון - קרית אונו
31 אבישר שוש - אצבעוני זהבה -22.59 18501 18879   סביון - קרית אונו
32 בראון ליליאן - בכור גניה -24.47 18910 19092   ת"א - אביבים
33 etty2801 - זבירין אילנה -30.06 etty2801 15743   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
34 שפנר מיכל - גוטליב ליפא -31.94 23720 16359   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
35 (רובוט) - בר יוסף עקיבא -40.82 ROBOT 22055   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
36 גולדשטיין גבי - הירשמן איריס -40.88 20237 11817   ת"א - אביבים