Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#9304 Pairs POLEG & RAMAT HASHARON BAROMETER IMP
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 21/07/20 סניף: ברידג' פוינט פולג
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שפירא ורדה - שפירא דני 43.34 18764 18763 6 רמת השרון
2 (רובוט) - ויסבוך ינקה לוצ'יה 30.85 ROBOT 8001 4 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
3 ידלין ישראל - בנבניסטי רונן 17.66 468 23717 4 פולג- ברידג' פוינט
4 רבינוביץ חנה - tzipi1o 16.29 18895 tzipi1o -- רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
5 (רובוט) - שיף מכאלה 11.96 ROBOT 21078 2 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
6 h kopan - Orion04 10.61 h kopan Orion04 -- לא חבר בהתאגדות
7 וכט רפאל - פז שרה 9.91 3191 8631 1 רמת השרון
8 לירן ינון - זינגר מריקה 7.54 11122 5765 1 רמת גן - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים
9 אליהו סיגל - סדן נגה 5.96 17903 17024 1 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
10 בר סבר יפה - הרבסט מיכאלה 3.16 5637 5638 1 פולג- ברידג' פוינט
11 שנפ מאיה - הראל אתי 0.54 23993 19766 1 רמת השרון
12 (רובוט) - רום מיכל -7.19 ROBOT 3406   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
13 רונן שושנה - ליבסטר בני -10.95 947 3642   כפר סבא/השרון
14 וילקנסקי כרמלה - a v n e r -11.91 23531 a v n e r   פולג- ברידג' פוינט/ לא חבר בהתאגדות
15 וינשטיין נילי - קצ'ר מרגלית -18.81 42274 40158   פולג- ברידג' פוינט
16 כליף יערה - כליף אילנה -22.33 16304 11003   רמת השרון
17 (רובוט) - בונים רוני -27.14 ROBOT 41837   לא חבר בהתאגדות /אילת
18 קרידי אילנה - damaru03 -59.50 19762 damaru03   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות