Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#8313 Ind. avivim carmel singels
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 22/07/20 סניף: אביבים
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בייצר מוטי 66.11 12001   6 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
2 גוראל נעמי 65.56 41017   5 ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
3 בר יוסף עקיבא 64.44 22055   4 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
4 חיות אבי 63.61 5366   4 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
5 ogi51 63.06 ogi51   -- לא חבר בהתאגדות
6 נוי רבקה 61.67 22001   4 נהריה - לב הצפון/ לא חבר בהתאגדות
7 גזית גלי 60.56 40227   3 נהריה/ לא חבר בהתאגדות
8 viorica 12 60.28 viorica 12   -- לא חבר בהתאגדות
9 קרביאן מרדכי 58.61 9315   2 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
10 ביקוביצקי ורדה 58.61 6234   2 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
11 ינקוביץ ציפי 58.33 23090   2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
12 לנקביץ' זופיה 56.39 23263   2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
13 סף יעל 56.11 16743   2 חדרה - קדימה/ לא חבר בהתאגדות
14 ספייר אלברט 55.56 864   1 כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות
15 אלקבץ שלי 54.17 9510   1 ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
16 תדהר מירה 53.61 20209   1 לא חבר בהתאגדות
17 קולסקי איתן 53.06 16086   1 חיפה - הרץ/ לא חבר בהתאגדות
18 בכר יוסי 52.78 722   1 נהריה/ לא חבר בהתאגדות
19 מירקין לודמילה 52.78 10299   1 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
20 שפירא אניטה 52.78 14693   1 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
21 גאות אדוה 51.67 40797   1 חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
22 גרוס יחיאל 50.83 40362   1 טבעון - רקפת / לא חבר בהתאגדות
23 קימל שרה 49.72 17400     חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
24 בן משה גיורא 49.17 23310     קריות/ לא חבר בהתאגדות
25 ורד רונית 48.06 17425     כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות
26 דביר ברכה 46.67 9479     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
27 hsy13500 46.67 hsy13500     לא חבר בהתאגדות
28 רינות מישל 46.39 12256     רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
29 ויזל לילי 46.11 21043     נתניה/ לא חבר בהתאגדות
30 מזרח איתמר 46.11 10813     קריות/ לא חבר בהתאגדות
31 דה פריס גבי 45.56 14048     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
32 חריר אילנה 45.00 14840     נתניה/ לא חבר בהתאגדות
33 ליברטל ז'קלין 43.61 17962     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
34 מזרחי שמחה 43.33 17615     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
35 גוטליב ליפא 43.06 16359     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
36 orabreuer 41.94 orabreuer     לא חבר בהתאגדות
37 אברהם חיה 40.56 20235     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
38 janyancan 40.28 janyancan     לא חבר בהתאגדות
39 גל מרדכי 39.17 20231     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
40 עפרון פרנסין 38.33 14774     סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
41 שרון רוזליה 36.39 42253     נהריה - לב הצפון/ לא חבר בהתאגדות
42 בסיס שרית 33.06 23082     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
43 גילרמן ג'ניס 31.11 8000     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
44 לוי אנה 29.17 19412     קריות/ לא חבר בהתאגדות