Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
#1801 Pairs avivim carmel
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 28/07/20 סניף: אביבים
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 חיות אבי - בן שמחון אמליה 68.04 5366 23108 14 ת"א - אביבים
2 (רובוט) - איטר איריס 65.08 ROBOT 14697 11 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
3 רומן חנה - זהבי ליאת 61.99 14655 41509 9 ת"א - אביבים
4 ספייר אלברט - גנס בוב 61.77 864 113 7 כפר סבא/ת"א - אביבים
5 נוי רבקה - גזית גלי 61.71 22001 40227 6 נהריה - לב הצפון/נהריה
6 (רובוט) - שאקי דן 61.35 ROBOT 2090 5 לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
7 ינקוביץ ציפי - שפירא גילה 61.05 23090 24956 4 חיפה כרמל
8 חשמונאי רותי - לנגי אסף 60.13 13675 12940 4 ת"א - אביבים
9 (רובוט) - אבני צבי 59.89 ROBOT 41211 4 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
10 (רובוט) - בן שמחון אבי 59.02 ROBOT 24816 3 לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט
11 לביא נירה - בן בסט ויויאן 58.03 14641 41620 3 ת"א - אביבים
12 (רובוט) - ליברטל ז'קלין 57.51 ROBOT 17962 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
13 שטרן בן - ציפין שמואל 56.84 19887 24169 2 חיפה כרמל
14 כץ אורה - ממלוק ברברה 56.52 23446 24138 2 חדרה - קדימה
15 באן דוד - גוברין אבי-ברטי 56.07 10126 42144 2 ת"א - אביבים
16 שכטר קרין - שכטר דב 55.23 9073 9074 2 ת"א - כיכר המדינה
17 בועזיז אילנה - אלבר רוזה 54.69 20371 40694 2 נס ציונה
18 (רובוט) - קרמרמן רותי 54.26 ROBOT 20362 2 לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
19 (רובוט) - שיף סמדר 53.78 ROBOT 41358 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
20 (רובוט) - צידון גיא 53.52 ROBOT 10551 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
21 ויזל לילי - חריר אילנה 53.12 21043 14840 1 נתניה
22 רוזנברג מירי - גילרמן ג'ניס 53.02 7066 8000 1 ת"א - אביבים
23 (רובוט) - סדן נגה 52.99 ROBOT 17024 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
24 אורן טננבאום אפרת - לובינסקי יובל 52.57 12991 715 1 ת"א - אביבים
25 (רובוט) - מלאך יעקב 51.57 ROBOT 14443 1 לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
26 לבוביץ יורם - צווייג יחזקאל 51.49 18179 13700 1 ת"א - אביבים
27 בן סימון שרל - לנדה בנימין 51.42 10829 23597 1 ת"א - אביבים
28 שדה אורי - רחימי רחמים 50.11 2630 13241 1 רחובות
29 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 49.88 5598 1288   חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
30 רבינוביץ אפרת - כהן יוסי 49.04 20766 18280   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
31 בסיס שרית - ניצן ניצה 48.86 23082 19025   חיפה כרמל
32 גוטליב ליפא - נהון שלמה 48.86 16359 855   חיפה כרמל/כ"ס - הדר
33 (רובוט) - פסטרנק יוסף 48.81 ROBOT 1273   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
34 וייל טובה - מץ דליה 48.60 20153 17803   חיפה כרמל
35 חכימי תמר - קופמן שרה 48.60 2427 15635   סביון - קרית אונו/רחובות
36 מזרח איתמר - קימל שרה 48.52 10813 17400   קריות/חיפה - רמת אלון
37 יקים נוגה - numarantz 48.15 3475 numarantz   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
38 קרביאן מרדכי - לוי אירית 48.14 9315 17577   ת"א - אביבים
39 (רובוט) - בר יוסף עקיבא 47.61 ROBOT 22055   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
40 זינגר בני - זעירא יחזקאל 47.53 9089 40880   רעננה - ההגנה
41 (רובוט) - קרן אורה 47.43 ROBOT 2362   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
42 גרוס יחיאל - מזרחי שמחה 47.16 40362 17615   טבעון - רקפת /חיפה כרמל
43 (רובוט) - מעוז גסטון 47.10 ROBOT 42530   לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
44 בראון ליליאן - בכור גניה 47.04 18910 19092   ת"א - אביבים
45 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 46.65 ROBOT 40533   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
46 שפירא אניטה - המר אילנה 46.54 14693 13180   ת"א - אביבים
47 (רובוט) - גריזים יורם 46.45 ROBOT 11120   לא חבר בהתאגדות /תת סניף מועדון יבנה
48 כץ זהבה - סף יעל 46.39 8616 16743   ת"א - אביבים/חדרה - קדימה
49 רובין יצחק - דה פריס גבי 46.39 1767 14048   ת"א - אביבים
50 אליעז רות - גרוס ריצ'ארד 46.12 22057 41601   חיפה כרמל
51 גולדשטיין גבי - הירשמן איריס 45.67 20237 11817   ת"א - אביבים
52 רונן אורה - אלקבץ שלי 45.28 3085 9510   ת"א - כיכר המדינה
53 כהן יהודית - גרינמן שמשון 45.13 14043 23268   קריות/חיפה כרמל
54 ז'אק טובה - סגל שרה 45.13 41432 17420   סביון - קרית אונו
55 (רובוט) - שלייפר ישראל 43.59 ROBOT 3955   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
56 ברקוביץ אריה - אוסדצ'י-קפלן אורנה 43.42 2502 17014   חיפה כרמל
57 (רובוט) - לוי אנה 41.37 ROBOT 19412   לא חבר בהתאגדות /קריות
58 זבירין אילנה - שרון רוזליה 37.97 15743 42253   חיפה כרמל/נהריה - לב הצפון
59 תדהר מירה - viorica 12 37.78 20209 viorica 12   לא חבר בהתאגדות
60 (רובוט) - רוט חוה 37.60 ROBOT 15241   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
61 אבישר שוש - joli49 36.40 18501 joli49   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
62 (רובוט) - נחושתן אביבה 35.90 ROBOT 22528   לא חבר בהתאגדות /תת סניף מועדון יבנה
63 orabreuer - ajalagabai 34.16 orabreuer ajalagabai   לא חבר בהתאגדות
64 שמאי אילנה - אברהם חיה 26.86 13602 20235   חיפה כרמל